'Wales57'Index links to: Lead / Letter
Families covered: Various early Welsh families

                               
Gwerydd ap Rhys Goch, of Talybolion§W§ (T11)
1. Cytheyrn
  A. Llewelyn
  i. Meurig
  a. Gruffydd
  (1) Einion Llwyd
(A) Einion Goch
  (i) Iorwerth
  (a) Tudur
  ((1)) Howel
  ((A)) Dafydd
  ((i)) Llewelyn
  ((a)) John of Caerdegog Issa
  (2) Gruffydd Vychan
  m. Emri (sister of Madog Gloddaeth)
  (A) Lleuki
  (3) Howel
  (A) Ednyfed
  (i) Ieuan
  (a) Howel
  ((1)) Gruffydd
  ((A)) Llewelyn
((i)) Morfydd
  m. Llewelyn ap Howel
  ((a)) Elin
  m. Rhys ap Gwilim, of Coedan
  (b) Iorwerth
2. Trahaiarn
  A. Meyrick
  i. Gruffydd
  a. Howel
(1) Ednyfed
  (A) Dafydd
  (i) Ieuan Lloyd
  (a) Iorwerth
  ((1)) Margaret
  m. Evan ap William ap Iolyn ap Adda ap Einion, of Bryngwallanog
  (B) Ieuan = Ifan = Evan - continued below
  m. Annes (dau of Howel ap Tudur ap Gruffydd, from Llowarch ap Bran)
  B. Tudur
  i. Lewis
  a. Elizabeth
  m. Thomas ap Howel ap Goronwy ap Llewelyn ap Cwnws, from Cadrodd Hardd
3. Gwion possibly of this generation
  A. Einion
  i. Gwenllian
  m. Madog ap Dafydd ap Howel Chwith
4. Gruffydd ab Gwerydd ap Rhys Goch possibly of this generation
  A. Llewelyn ap Gruffydd
  i. Angharad (dau of Llewelyn ap Gruffydd ab Gwerydd ap Rhys Goch)
  m. Rhys ap Ieuan ap Meredydd

 

 

Ieuan = Ifan = Evan - continued above
m. Annes (dau of Howel ap Tudur ap Gruffydd, from Llowarch ap Bran)
1. Howel
  m. Angharad (dau of Madog ap Howel Gymen ap Llewelyn ap Gruffydd ap Iorwerth ap Meredydd ap Mathusalem ap Hwfa ap Cynddelw)
  A. Gruffydd 'of Lligwy'
  m. Angharad (dau of Hwlkin ap Dafydd ap Ifan Wyddel, of Bodowyr)
  i. Meredydd (3rd son?)
  a. William
  m. Gwerfyl (dau of Hugh ap Meredydd)
(1) Elin
  m. Dafydd ap John, of Bodafon ucha
  ii. Llewelyn
  m. Mallt (dau of Llewelyn ap Hwlkin, of Presaddfed)
  a. Dafydd
  (1) Mallt
  m. Robert
  b. Rhys 'of Bodewryd' (d 1500)
  m. Annes (dau of Nicholas ap Ellis, Archdeacon of Anglesey)
  c. Angharad
  m. Rhys ap Ifan, of Llangristiolus
  d. Gwenhwyfer
iii. Margaret possibly fits here?
  m. Lewis of Penhesgin
  iv.+ other issue - Gwilim, Howel of Penhesgin, Gwen
2. Madog
  A. Angharad
  m. Goronwy ap Dafydd ap Meurig ap Einion Ddu ap Einion Vychan ap Einion Foel ap Iago ap Owen Gwynedd

Main source(s): Griffith's Pedigrees (Tribe of Gwerydd ap Rhys Goch, p393) with input/support for lower section from Griffith's Pedigrees (Porthllongdy (p116) & Bodewryd (p118) & Lligwy (p135) & Bodfan & Carngiwch (p176))
Back to top of page