'Wales45'Index links to: Lead / Letter
Families covered: Family of Castell Bwlchgwyn, Family of Clegyrog, Family of Coedan

                               
Rhys ap Howel ap Tudur ap Madog ap Iarddur
1. Dafydd
  A. Robert
  m. ?? (dau of Howel ap Iorwerth Vychan)
  i. Dafydd
  m. Gwerfyl (dau/heir of Howel ap Dafydd ap Gwyn)
  a. Tudur
  m. ?? (dau of Llewelyn ap Ieuan ap Tudur Lloyd, of Arienallt)
(1) Llewelyn this line followed by Griffith (p389)
  (A) Robert
  (i) Howel
The following comes from Griffith's Pedigrees (Ucheldre Ucha, p94).
  m. Morfyd (dau/heir of Dafydd, of Ucheldre, ap Llewelyn ap Howel ap Gruffydd)
  (a) Rhys Wynn of Ucheldre
  ((1)) Jane
  m. Dafydd Lloyd ap John ap William ap Goronwy
  (B) Gwilim
  ## Griffith (p389) shows this Gwilim ap Llewelyn as the father of Rhys father of William father of Meredydd who married Annes, dau of William Lewis of Penhesgin. Griffith (p152) shows him below.
  (2) Howel of Castell Bwlchgwyn this line followed by Griffith (p142)
  m. Jonet (dau of Evan ap Rhys Wynn ap Evan Llwyd ap Gruffydd)
  (A) Thomas
  m. Elizabeth (dau of Ithel Wynn of Ystrad Alun)
  (i) Howel 'of Castellbwlchgwyn'
  m. Margaret (dau of Rowland Griffith of Plas Newydd)
(a) Thomas Vaughan
  m. Elin (dau of Evan Llwyd ap Rhys ap Ieuan ap Gwilim ap Ithel ap Howel Gymen ap Llewelyn ap Gruffydd ap Iorwerth ap Meredydd ap Methusalem ap Hwfa ap Cynddelw)
  ((1)) Robert Vaughan (2nd son)
  m. Elin (dau of Ffoulk Salesbury ap Thomas ap Dafydd ap Lloyd)
  ((A)) Thomas Vaughan 'of Castell Bwlchgwyn'
  m. Jane (dau of Thomas ap Thomas, of Bodgunda)
  ((i)) Elin Vaughan
  m. Rhys Owen
  ((2)) Elin
  m. Ffoulk Salesbury of Llanrwst (son of Thomas ap Dafydd ap Robert)
  ((3)) Alice
  m. William ap Rhys Vychan ap Dafydd ap Rhys
((4)) Margaret
  m. Hugh ap Gruffydd ap Dafydd ap Llewelyn ap Tudur
  ((5))+ other issue - Ieuan Vaughan, Owen, David, Jane, Catherine, Lowry
  b. Howel of Trefollwyn
  B. Meredydd this line followed by Griffith (p152)
  i. Robert
  a. Tudur
  (1) Llewelyn
  (A) Gwilim
  ## This is the Gwilim ap Llewelyn whose ancestry is shown differently on Griffith (p389), above.
  m. Angharad (dau of Mathe ap Madog ap Dafydd ap Meurig ap Einion Ddu ap Einion Vychan ap Einion Foel ap Iago ap Owen Gwynedd)
  (i) Rhys 'of Clegyrog'
m. Elin (dau of Llewelyn ap Howel ap Gruffydd ap Madog Ddu ap Gwrgeneu ap Nathan ap seth ap Alaw ap Carwed ap Marchudd)
  (a) William of Coedan in Llaneilian
  m. Jonet (dau of Sir Harri Bold of Carnarvon)
  ((1)) Rhys of Coedan '& Clegyrog ucha'
  m. Elizabeth (dau of Hugh ap Llewelyn, of Bodowyr)
  ((A)) Jane, heiress of Coedan
  m. Arthur Bulkeley of Brynddu (a 1596)
  ((2)) Meredydd (curate of Llanfachreth)
  m. Annes (dau of William Lewis of Penhesgin)
  The following comes from Griffith's Pedigrees (Penhesgin, p5).
  ((A))+ issue - Edward, Meredydd, Edmund, Owen, Jane, Mary
  ((3)) Annes
  m. Richard Griffith of Cefn Coch
  ((4))+ other issue - Hugh (d 1581, rector of Llanfechell), William
  (b) Ellen
  m. Owen Bold

Main source(s): Griffith's Pedigrees (Tribe of Iarddur (p389) & Castell Bwlchgwyn (p142) & Coedan & Clegyrog ucha (p152))
Back to top of page